Informatie

Huisartscontact is dé landelijke informatie- en doorverbinddienst van Teleconcern BV. Huisartscontact, een handelsnaam van Teleconcern BV, geeft namelijk (informatie over) het telefoonnummer en de bereikbaarheid c.q. openingstijden van een groot aantal huisartsen(spoed)posten in Nederland, en biedt u aan om via een doorverbinddienst in contact te komen met de genoemde huisartsen(spoed)post(en). Huisartscontact is geen huisarts(enpraktijk) of zorginstelling – en evenmin een daaraan verwante instelling – en is niet verbonden met of aangesloten bij de genoemde huisartsen(spoed)post(en), en dus volkomen (daarvan) onafhankelijk.

Huisartscontact is een geregistreerde en als zodanig beschermde handelsnaam van Teleconcern BV, KvK-nr. 56852363, email info@zaakrecht.nl.

Huisartscontact / Teleconcern BV
Postbus 9
8440AA Heerenveen

Schuiven naar boven